Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga HORÁK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ics.cas.cz/casopisy/listy-filologicke/obsahy-vydanych-cisel
Klíčová slova clitics; Kralice Bible; quantitative linguistics
Popis Studie se zabývá slovosledem pronominálních klitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v osmi vybraných knihách prvního vydání Bible kralické (1579–1594). Věnuje se zastoupení jednotlivých forem ve zkoumaných textech a jejich slovosledným pozicím. Zjištěné výsledky testuje pomocí nástrojů kvantitativní lingvistiky. V analyzovaných biblických knihách jsou doloženy pouze formy mi, ho, mu, zatímco formy si, ti scházejí. Zkoumané formy mi, ho, mu se vyznačují vlastnostmi stálých enklitik a konkurencí rozdílných klauzálních pozic, které jsou typické po vývoj českých enklitik: postiniciální pozice, kontaktní pozice a mediální izolované pozice. Převažující případy představují doklady postiniciální kontaktní pozice, méně frekventovanou variantou jsou případy nepostiniciálních pozic, mezi nimiž opět dominují případy kontatní pozice (počet dokladů mediální izolované pozice je zanedbatelný). Zdá se, že český biblický překlad inklinuje ke kontaktnímu slovosledu. Podařilo se prokázat, že na distribuci nepostiniciálních pozic má vliv délka první klauzální fráze: čím je první fráze delší, tím vyšší je pravěpodobnost nepostiniciální pozice. Vliv stylu na rozdíly v distribuci jednotlivých pozic v jednotlivých zkoumaných knihách se nepodařilo statisticky potvrdit. Podle srovnání několika českých verzí z latinskými, řeckými a hebrejskými pretexty se zdá, že na distribuci nepostiniciálních pozic mohl mít vliv slovosled cizojazyčné předlohy. Tuto otázku však bude nutno prozkoumat dalším výzkumem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.