Pracovní schopnost a životní styl učitelů středních odborných škol

Logo poskytovatele
Autoři

HARVÁNKOVÁ Klára

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Data prezentovaná v příspěvku vycházejí z dotazníkového šetření v rámci projektu TAČR. Do výzkumu se zapojilo 15 středních škol. Mezi zkoumané oblasti bylo zařazeno měření pracovní schopnosti a mapování chování v oblasti životního stylu u učitelů středních odborných škol. Pro posuzování pracovní schopnosti byl použit vědecky ověřený výzkumný nástroj tzv. index pracovní schopnosti (Work Ability Index, WAI), který se používá v téměř 30 zemích na celém světě. Šetření potvrzuje negativní trend stárnoucích učitelských sborů, kdy průměrný věk zapojených učitelů byl 50 let (± 9,9 let) a průměrná délka v profesi učitele činila 19,9 let (± 10, 6 let). Výsledky šetření ukazují mezi učiteli dobrou pracovní schopnost, kdy průměrný index pracovní schopnosti činil 40,3 bodů, avšak s přibývajícím věkem pracovní schopnost výrazně klesá zejména u učitelů ve věkové kategorii 50–59 let. Výsledky dále ukazují, že asi jedna pětina má průměrnou či podprůměrnou pracovní schopnost (19,7 %).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.