Sekundární užití signovaného trámu v obci Strachotín s vročením 1859

Autoři

KŘIVÁNKOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Za pomoci archivních pramenů bylo objasněno signování na trámu v podobě monogramu F D. Ve studii bylo popsáno několik možných scénářů, komu tyto iniciály mohly patřit. Postupně byli nastíněni možní vlastníci jména (které je v monogramu skryto), a to v tomto pořadí: majitel nemovitosti čp. 81, tesař čili zhotovitel, majitel jiné nemovitosti v obci. Jelikož archivní rešerší bylo zjištěno, že jde o monogram osoby bydlící v jiném domě nežli v tom, ve kterém se dnes trám nachází, je ve studii dále ozřejměno i jeho původní místo výskytu. Na základě těchto okolností je pak v závěru práce zdůvodněno využití trámu v další konstrukci, tedy důvod sekundárního použití právě v čp. 81.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.