Analyse sémio-sémantique de la gestuelle dans les clips vidéo de rap

Název česky Semiologicko-sémantická analýza gest ve videoklipech českého a francouzského rapu
Autoři

CHODAKOVA Polina PODHORNÁ-POLICKÁ Alena

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem této studie je odpovědět na otázku týkající se interpretability, jednoznačnosti a univerzálnosti gest raperů. Východiskem se stalo padesát videoklipů z hudebního žánru rap (25 ve francouzštině a 25 v češtině), který tvoří korpus 136 různých gest s více než 3000 výskyty. Ten byl podroben detailní sémiotické analýze, přičemž se ukázalo, že nejpočetnější jsou gesta označující rytmus (téměř polovina všech výskytů), následovalo široké spektrum ikonických gest (spánek, poslech, výčet, psaní atd.) a gest indexových (směrem k sobě, k druhému, ke kameře, atd.). Navrhujeme rovněž novou kategorii gest s metalingvistickou a fatickou funkcí, která by seskupila gesta na pomezí mezi indexem a ikonami, jimiž rapeři označují začátek nebo konec svého vystoupení, organizují jednotlivé části projevu nebo dávají najevo záměr přiblížit sdělení posluchači.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.