Soudní proces Nikolaje Nikolajeviče Ryžkova a jeho odraz v dobovém tisku

Autoři

VAVERKOVÁ Isabela

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika V : Slavistická badatelská dílna.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova trial; Nikolai Ryzhkov; priest; Austria-Hungary; press
Popis Předkládaná studie je věnována soudnímu procesu ruského pravoslavného kněze Nikolaje Nikolajeviče Ryžkova, jenž působil v českých pravoslavných chrámech na počátku 20. století. V té době došlo k nárůstu počtu pravoslavných věřících v českém prostředí a Ryžkov byl jedním z organizátorů pravoslavného života. Jeho činnost byla na počátku první světové války krutě potrestána, kdy byl obviněn z aktivit vedených proti Rakousku a vídeňský soud jej uznal vinným ve věci panslavistické propagandy mezi Čechy. Byl také označen za organizátora a podněcovatele kroků namířených k narušení celistvosti a bezpečí Rakouska-Uherska. Příspěvek si klade za cíl představit okolnosti jeho soudního procesu a následně provést analýzu dobového tisku a jeho reakci na zatčení a soudní proces. Předmětem bádání byly výtisky titulů Čas, Čech, Moravská orlice, Národní listy a Venkov vydané mezi léty 1914–1930 a stať Josefa Holečka Ještě jeden válečný mučedník.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.