Komenského „Spisy o první filosofii“ a metafyzický ressourcement

Autoři

FIEDLER Eduard

Rok publikování 2020
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nová latinsko-česká edice Komenského „Spisů o první filosofii“ (2017) představuje významný příspěvek do metafyzické diskuse spojené s rekonstrukcí, recepcí a aktualizací metafyzického myšlení Jana Amose Komenského. Zdar takového metafyzického ressourcement závisí především na nalezení adekvátního filosofického zprostředkování Komenského metafyziky v rámci některého ze současných filosofických přístupů. Porovnáním Patočkova fenomenologického přístupu a Schadelova přístupu onticko-realistického se ukazuje, že klíčovým problémem takového současného zprostředkování se stává především explicitně trinitární založení Komenského metafyziky. Bez nového promyšlení vztahu filosofie a teologie v souvislost s diskusí o tzv. trinitární ontologii, resp. metafyzice, tak nelze formulovat konečné stanovisko o významu Komenského metafyzického myšlení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.