Der Schub in der Habsburgermonarchie. Instrument zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Hilfe bei der Armenfürsorge?

Název česky Postrk v Habsburské monarchii. Nástroj k zachování veřejného pořádku nebo pomocný instrument v péči o chudé?
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Střed. Časopis pro mezioborová studia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti
Klíčová slova Removal; Poor relief; Public space; Crime; Pauperism; Habsburg monarchy; the 19th century
Popis Postrk, tedy nucený transport osob do míst jejich „úředního domova“ je dnes zapomenutý proces, který však existoval v habsburské monarchii přinejmenším od poloviny 18. století a byl převzat jak První rakouskou, tak První československou republikou. Studie analyzuje postrk pomocí právně-historické metody a mikro-historického přístupu. Analýza pramenů úřední provenience přináší poznatek větší centralizace postrkové agendy a paralelně probíhající proces decentralizace postrkových nákladů. Mikro-historický přístup ukazuje jeden „běžný“ den v roce 1828 v moravské obci, která se nalézala na hlavní postrkové trase. Vnitřní problémy spojené s ostrahou postrkovaných představovaly velkou, a především pravidelnou zátěž pro obce, ležící na hlavních postrkových trasách. Byly také častou příčinou konfliktů a napětí mezi místní proto-samosprávou a správou velkostatku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.