Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MÍŠEK Jakub

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Monografie Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů se zabývá obecnými otázkami právní úpravy ochrany osobních údajů. Kniha vychází ze čtyř základních premis, na kterých ochrana osobních údajů spočívá. Jsou jimi i) věcná a funkční samostatnost práva na ochranu osobních údajů jako základního práva, ii) pragmatická nezbytnost zpracování osobních údajů pro fungování moderní společnosti, iii) garantovaná vysoká úroveň ochrany osobních údajů a s ní související silná role práv subjektů údajů a iv) nezbytnost preventivního přístupu k ochraně osobních údajů. V souladu s těmito premisami kniha identifikuje jako základní problém předchozí právní úpravy (směrnice 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb.) její nedostatečnou vnitřní flexibilitu spočívající v chybějící možnosti funkční granularity a škálovatelnosti povinností správce údajů. Kniha dále rozebírá dva způsoby, které se v minulosti objevily jako snaha o překonání tohoto nedostatku. První spočíval v restriktivním výkladu definičních ustanovení právní úpravy a tím v omezení její působnosti tak, aby nedopadala na případy, ve kterých by aplikace všech povinností byla vzhledem k jejich povaze neproporcionální. Druhý spočíval v ad hoc rozhodnutí dozorových úřadů nevymáhat případy, které byly takto problematické. Oba dva způsoby však jako možná řešení problému nedostatečné granularity a škálovatelnosti povinností správce odmítnuty. Ve své klíčové části kniha nabízí analýzu performativní regulace, moderní regulatorní metody, kterou evropský zákonodárce zvolil jako základní regulatorní rámec pro Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (č. 2016/679). Performativní regulace v Obecném nařízení spočívá na společném fungování zásady odpovědnosti správce (accountability) a přístupu založeném na riziku. Díky tomu Obecné nařízení nabízí dostatečně flexibilní rámec povinností a umožňuje jejich granularitu a škálovatelnost. Kniha ve svém závěru diskutuje výhody této regulatorní metody, a upozorňuje rovněž na výzvy a překážky, které performativní regulace představuje pro interpretaci a aplikaci Obecného nařízení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.