Reception of Illustrated Prints of Ovid’s Metamorphoses in Bohemian and Moravian Art : Johann Jacob von Sandrart and the Judgement of Tiresias

Název česky Recepce ilustrovaných vydání Ovidiových Proměn v českém a moravském umění : Johann Jacob von Sandrart a Teiresiův soud
Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/en/journal/auc-philologica/year-2020/issue-2/article-8563
Doi http://dx.doi.org/10.14712/24646830.2020.27
Klíčová slova Kravaře; Ovid; Metamorphoses; Tiresias; Baroque art; stucco; iconography; ancient mythology
Popis Jedním z hlavních znaků barokního umění v Čechách a na Moravě je jeho receptivní charakter. V cyklech čerpajících z Ovidiových Metamorfóz umělci čerpali inspiraci z mnohých ilustrovaných vydání Ovidia. Článek se věnuje vzácnému příkladu recepce edice Metamorfóz od Johanna Jacoba Sandrarta publikované v Norimberku roku 1698. Tato edice obsahovala ilustrace méně obvyklých mýtů, což se odrazilo také ve štukové výzdobě zámku v Kravařích, která byla však nenávratně ztracena při požáru zámku roku 1937. Objev grafického vzoru napomohl určit veškeré výjevy výzdoby. Téma výzdoby stropu hlavního sálu ukazovalo příběh o proroku Teiresiovi. Článek analyzuje vizuální reprezentace Teiresiova soudu, stejně jako jeho textové interpretace. Motivy Teiresiova soudu náleží mezi zcela raritně se vyskytující raněnovověkou ikonografii, která se v monumentálních uměleckých zakázkách neobjevuje vůbec. Kravařský štukový strop tak zastupoval dosud jediné známé znázornění tohoto příběhu nejen v kontextu středoevropském, ale patrně i evropském.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.