„Hi man vindet vnd liszet, waz vns biz her geschen ist.“ Několik poznámek k Veršovaným letopisům při Německé kronice českých zemí

Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova historiography; Middle Ages; rhymed chronicles; German literature; Czech lands; 14th century
Popis Příspěvek je věnován letopisnému nástinu české historie (něm. Abriss) zahrnujícímu přehledy panovníků, souhrn církevních řádů působících na našem území i některé události světské historie, zvláště ze 40. let 14. století. U díla rukopisně spojeného s rýmovaným německým překladem tzv. Dalimilovy kroniky (Tutsch kronik von Behem lant) jsou sledovány vybrané obsahové rysy a potenciální paralely s dalšími prameny, mimo jiné k posouzení možností pro bližší vymezení původu a okolností vzniku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.