Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga HORÁK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ics.cas.cz/casopisy/listy-filologicke/obsahy-vydanych-cisel
Klíčová slova clitics; reflexive pronoun; Kralice Bible; quantitative linguistics
Popis Tato studie zkoumá slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v osmi knihách prvního vydání Bible kralické, a to pomocí nástrojů kvantitativní lingvistiky. Navazuje na předchozí výzkum věnovaný 1. pronominálním enklitikům mi, ho, mu v Bibli kralické, 2. reflexivnímu sě ve staročeské bibli 1. redakce. Analýza prokázala, že reflexivní se se ve zkoumané bibli vyznačuje vlastnostmi enklitického tvaru: jen výjimečně se objevují zbytky jeho původní ortotoničnosti (přízvučnosti). Pro vývoj slovosledu reflexivního se je příznačná konkurence postiniciálního a kontaktního slovosledu. Podobně jako v jiných českých biblích i v Bibli kralické si však oba slovosledné modely převážně nekonkurují, nýbrž kooperují: nejvíce frekventovanou pozicí je pozice postiniciální kontaktní. Méně frekventované jsou rozličné varianty nepostiniciální kontaktní pozice, které jsou motivovány 1. pozicí řídícího verba finita hlouběji v klauzi, 2. délkou iniciální fráze (čím je první fráze delší, tím vyšší pravděpodobnost nepostiniciální pozice), 3. stylem (počet dokladů nepostiniciální pozice vzrůstá v knihách, které mají poetický charakter). Srovnání stavu v Bibli kralické se stavem ve staročeské bibli 1. redakce ukázalo, že navzdory časovému rozdílu 200 let mezi oběma překlady je konkurence postiniciální pozice a pozic nepostiniciálních přibližně stejná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.