Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht

Název česky Texty o politice a společnosti. Materiály k výuce němčiny jako cizího jazyka
Autoři

BUDŇÁK Jan OSMANOVIĆ Erkan

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Citace
Popis Publikace přináší 13 krátkých esejistických textů předních německojazyčných intelektuálů o aktuálních tématech celospolečenské debaty a nabízí k nim didaktizace určené především pro studenty vysokých škol, popř. pro jiné pokročilé studenty němčiny (na úrovni C1). Texty se zaměřují na témata jako možnosti další existence současných západních demokracií, praxe kulturní paměti v nich nebo nová chápání feminismu v německé veřejné diskusi. Didaktizace na obsahové, ale i na jazykové a formulační úrovni vybízejí k přesnému zacházení s texty, ale pro fáze před četbou samotnou i po ní navrhují také mnoho možností, jak pomocí rešerší, diskusí, písemných i prezentačních aktivit rozkrýt kontexty analyzovaných esejistických textů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.