Contenidos culturales en el aula de ELE

Název česky Kulturní reálie ve výuce španělštiny jako cizího jazyka
Autoři

ALCHAZIDU Athena MALÁ Milada

Rok publikování 2020
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zevrubná znalost kulturního kontextu příslušného jazykového areálu je nezbytným předpokladem pro důkladné osvojování si a rozvoj základních jazykových kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.