Vliv délky iniciální fráze na slovosled enklitického reflexiva sě závislého na verbu finitu ve staročeském Pasionálu. In Bernhard Brehmer, Anja Gattnar, Tatiana Perevozchikova (eds.). Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2021
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato studie je věnována distribuci slovosledných pozic enklitického reflexiva sě v Pasionálu, tj. v jednom z nejstarších českých prozaických textů ze 2. pol. 14. stol. (staročeský překlad / adaptace latinského díla Legenda aurea). Srovnává materiál získaný z Matoušova evangelia Bible drážďanské, Bible olomoucké. Metodami kvantitativní lingvistiky porovnává distribuci jednotlivých pozic a zkoumá vliv délky iniciální fráze na distribuci postiniciálních a nepostiniciálních pozic. Analýza vztahu délky iniciální fráze a distribuce enklitického sě na historickém jazykovém materiálu vychází z předpokladu, že enklitika se vyhýbají pozici po iniciální frázi/konstituentu, který tvoří samostatnou intonační frázi. Tento mechanismus je znám jako heavy constituent constrain (Radanović-Kocić, 1996) či clitic third (Ćavar & Wilder, 1999).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.