Breaking the Rules of the Socialist Village in Czechoslovakia (1948–1980)

Logo poskytovatele
Autoři

DOUŠEK Roman

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Velké změny, které byly vyvolány komunistickým převratem v roce 1948 v Československu, postihly všechny části země, včetně venkova. Ekonomika venkova byla silně ovlivněna znárodněním malých podniků, kolektivizací zemědělství a stanovováním priorit průmyslu. Sociální struktura venkovských komunit byla důkladně transformována, protože nové místní elity nahradily staré. Nové změny ovlivnily i kulturu. Komunisté zavedli nové morální normy a prohlásili, že společnost bude oficiálně restrukturalizována. Na věřící byl vyvíjen velký sekularizační tlak. Ekonomice dominovalo zaměření na budování socialismu. Všechny tyto změny, implementované jako součást programu „socializace vesnice“, byly počátkem nové normy, které v některých ohledech šly ve šlépějích tradiční venkovské morálky, ale v jiných je radikálně transformovaly. Tento dokument zkoumá, jak místní komunity a úřady reagovaly na situace, ve kterých byly porušovány nové morální normy. Přísné tresty a přímý tlak, které charakterizovaly období bezprostředně po převratu v roce 1948, nakonec ustoupily tomu, že se úřady dívaly jiným směrem, nebo nanejvýš vyjadřující pouze verbální kritiku. Tento typ reakce lze popsat jako „situační ignoranci“.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.