Czechoslovak Republic and the Formation of Ethnographic Science during the “First Republic” (1918–1938) – Part I

Název česky Československo a formování národopisné vědy během první republiky - část I
Autoři

VÁLKA Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Glasnik Etnografskog Instituta SANU
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.europeana.eu/cs/item/92040/URN_RS_NAE_0093cbbf_42e7_4ed4_a165_3ffc1bf10e71cho
Doi http://dx.doi.org/10.2298/GEI2001171V
Klíčová slova Czechoslovakia (1918–1938); population; idea of Czechoslovakism; folk culture; history of science
Popis Sté výročí vzniku Československa (1918) umožnilo s odstupem času posoudit historickou úlohu tohoto státního útvaru, jehož základní myšlenky zahrnovaly obnovu české státnosti, osvobození ze „starého Rakouska“ a formování moderní občanské společnosti založené na demokratických principech. Lze také mít na paměti vytvoření identity nového státu, na kterou naše disciplína, tedy etnologie, může vyjádřit svůj relevantní názor. Z tohoto důvodu v tomto textu zdůrazňujeme etnické vztahy v meziválečném Československu, protože výrazně ovlivnily budoucí existenci ČSR; vysvětlujeme myšlenku „čechoslovakismu“, ústřední politické doktríny nového státu, a sledujeme roli lidové kultury s jejími etnicko-identifikačními funkcemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.