Czechoslovak Republic and the Formation of Ethnographic Science during the “First Republic” (1918–1938) – Part II

Název česky Československo a formování národopisné vědy během první republiky - část II
Autoři

VÁLKA Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Glasnik Etnografskog Instituta SANU
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/903/801
Doi http://dx.doi.org/10.2298/GEI2002379V
Klíčová slova Czechoslovakia (1918–1938); ethnography; anthropogeography; Slovakia and Carpathian Ruthenia; history of science
Popis Naším cílem je posoudit, jak se česká a slovenská etnografie vyvíjela v období první ČSR (1918–1938), zda vykazovala mezinárodní konotace a do jaké míry reagovala na společný evropský vývoj této disciplíny. Výzkumné kontakty mezi slovanskými etnografy a geografy ovlivnily jednu z etnografických výzkumných linií v Československu a důkazem jsou aplikace antropogeografické školy Jovana Cvijiće a aplikace kulturně geografické výzkumné linie v meziválečné československé vědě. Mezi světovými válkami věnovali českoslovenští etnografové pozornost Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde formy tradiční lidové kultury stále aktivně žily. Etnografii v meziválečném Československu lze považovat za důležitou součást vyvíjející se evropské etnologie. Tento pokrok byl bohužel po 2. světové válce přerušen politickým vývojem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.