Oční pohyby u dyslektických žáků při řešení verbálních a neverbálních úloh

Autoři

DOSTÁLOVÁ Nicol

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Dyslexie je specifická porucha učení, projevuje se čtenářskými obtížemi, které komplikují následné porozumění čtenému textu. Klíčová je včasná diagnostika, která je v současnosti zaměřena na rychlost čtení, chybovost a další aspekty z oblasti zrakové a sluchové percepce. Oční pohyby, které úzce souvisí se čtením, však nejsou registrovány. Analýza očních pohybů může přinést nové informace do diagnostiky dyslexie. Cílem příspěvku je prezentovat výsledky pilotní studie a zároveň ověřit metodiku výzkumu z oblasti očních pohybů u dyslektických žáků při řešení verbálních a neverbálních úloh.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.