Silent (In)Tolerance? Jewish Academics in the Office of Rector at the German University of Prague before 1933

Logo poskytovatele
Název česky Tichá (ne)tolerance? Židovští akademici v rektorském úřadu na Německé univerzitě v Praze před rokem 1933
Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Judaica Bohemiae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova The First Czechoslovak Republic; Austria-Hungary; History of University Education; The German University in Prague; Rectorship; Jewish Academics; Robert Zuckerkandl; Otto Frankl; Samuel Steinherz; Ludwig Spiegel; Heinrich Rietsch; Bruno Kafka
Popis Cílem studie je doložení či vyvrácení teze případného vlivu židovského vyznání na získání a výkon rektorského úřadu na německé části pražské univerzity od rozdělení univerzity roku 1882 do roku 1933. Studie se zabývá čtyřmi židovskými učenci, kteří byli zvoleni rektory Německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze: Robertem Zuckerkandlem, Ottou Franklem, Samuelem Steinherzem a Ludwigem Spiegelem. Prosincová ústava Rakousko-Uherska z roku 1867 i Ústavní listina I. Československé republiky z roku 1920 zaručovaly stejná práva všem občanům nezávisle na jejich konfesi a jazyce. V univerzitním prostředí však stále panovaly přežilé nepsané zvyklosti, které nepřipouštěly na post rektora akademika židovského vyznání; úřad děkana byl opakovaně židovskými profesory bez překážek vykonáván. Studie analyzuje okolnosti zvolení a výkon rektorského úřadu židovskými učenci v souvislosti s postojem nadřízeného ministerstva i reakci akademické obce a širší veřejnosti. Zásah německého nacionálního studentstva a akademických sympatizantů proti výkonu rektorského úřadu profesory židovské víry lze interpretovat jako ohrožení samosprávy vysokých škol v I. československé republice. V širší souvislosti lze rektorské volby chápat jako symbolický ukazatel podílu moci antidemokratických a nacionalistických sil ve státě a společnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.