Autofiction as a form of life writing in the context of Czech literature

Logo poskytovatele
Název česky Autofikce jako forma psaní o životě v kontextu české literatury
Autoři

FONIOKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na narativní a rétorické strategie autofikce. Bude se zabývat následujícími otázkami: Můžeme číst autofikce jako psaní o životě, nebo se jedná o fikční romány zabývající se tématem psaní o životě? Jak autofikce signalizují fikčnost a naznačují čtenáři, jaký typ smlouvy mezi autorem a čtenářem platí (autobiografický, nebo fikční), nebo ho naopak záměrně matou? Jak může být fikčnost využita ke sdělování nefikčních obsahů a vyjadřování metaautobiografických sdělení? Může použití fikčnosti posílit vnímanou autenticitu díla? S využitím rétorického přístupu k fikčnosti, jak jej rozpracovali současní teoretici vyprávění Walsh, Phelan a Simona a Henrik Zetterbergovi-Nielsenovi, zkoumám využití vymyšlených prvků a scénářů jako prostředků, které umožňují zprostředkovat autobiografický obsah, aniž by proměnily dílo ve fikci. Na rozdíl od nevyhnutelné konstrukce a nepřesnosti, které jsou součástí každého vyprávění o životě, využívá autofikce fikčnost vědomě a záměrně k rétorickému cíli, přičemž autobiografickou referenci zcela neruší. Takové záměrné překračování hranice mezi fakticitou a fikcionalitou může sloužit ke zdůraznění konstruované povahy veškerého autobiografického vyprávění, ke zpochybnění konvenčního pojetí "pravdy" nebo k upozornění na probíhající proces sebevynalézání. Představím autofikční dílo českého spisovatele Jana Němce Možnosti milostného románu (2019), které se v českém literárním světě setkalo s velkým zájmem, ale také interpretační nejistotou, neboť praxe autofikce tohoto typu je v české literatuře neobvyklá. Němcův text, inspirovaný díly jako Srdcervoucí dílo ohromujícího génia, signalizuje jak faktuální, tak fikční vyprávění, aby inscenoval pokus o autobiografickou výpověď a zároveň tematizoval obtíže, které takové pokusy přinášejí. Ukážu, že ambivalence referenčního rámce, ačkoli ji někteří čeští kritici ignorují, je pro rétorickou strategii díla zásadní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.