CZEDD a SLAN — online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka

Logo poskytovatele
Autoři

VÁLKOVÁ Adriana KOLÁŘOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nová čeština doma a ve světě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/170738/Ivana_Kolarova_-_Adriana_Valkova_78-92.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Klíčová slova Word formation; Verb prefixes; Semantics; Czech as a foreign language; Corpus research
Popis Nástroje CZEDD (Czech electronic derivational dictionary) a SLAN (Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince) představují systematický způsob, jak přistupovat k výuce slovotvorby češtiny u nerodilých mluvčích. Oba nástroje vychází ze základní vlastnosti češtiny jakožto morfologického typu jazyka, jehož slovní zásobu tvoří více než 75 % slov odvozených. Principem obou nástrojů je učit studenty-cizince vztahovat odvozená slova (např. vládce) ke slovům základovým (např. vládnout) a současně uplatňovat princip kompozicionality (např. samoplátce souvisí se spojením slov platit sám, přičemž -ce indikuje osobu). Oba nástroje vychází z dat učebnicových korpusů cílených na jazykovou úroveň A2, B1 a B2, díky čemuž je možné uchopit frekventované (produktivní) slovotvorné modely, které odpovídají jazykové úrovni uživatele (studenta-cizince). Pravidelným užíváním aplikací lze předpokládat navýšení pasivní, popř. i aktivní slovní zásoby nerodilých mluvčích češtiny
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.