Parametrické 3D rekonstrukce v archeologii – nevyužitý koncept?

Autoři

KOŠŤÁL Martin

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek pracuje s otázkou interpretace sídlištních struktur za pomocí daných parametrů. Z hlediska archeologie je každý fragment proměnnou s rozdílnou vahou, která umožňuje interpretaci. Jelikož jsou archeologická data entropická, zdá se více než pravděpodobné, že pouze jedna správná interpretace neexistuje. Vždy jsme ovlivněni mírou pravděpodobností i náhodného dochování. Co nám to přináší? Archeologická interpretace je v tomto kontextu de-facto matematickým matematickým vzorcem, kdy jednotlivé proměnné vstupují do výslednice na základě empirického poznání. Tento vzorec je proměnlivý a obzvláště v případě sídlištní archeologie poměrně těžce uchopitelný, především pak díky svému rozsahu. Existuje tak velké množství interpretací, především pak u archeologie tzv. „nenalezeného“. A právě v tomto prostředí je možné využít poměrně starého konceptu parametrického 3D modelování - metody, jenž umožňuje popsat vzorce, které interpretují podobu např. historických budov.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.