Sacred Light from Shadowy Things

Název česky Posvátné světlo ze stinných věcí
Autoři

KESSLER Herbert L.

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CODEX AQUILARENSIS
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000452008100010
Klíčová slova tabernacle; Solomon´s Temple; sancta sanctorum; Ark of the Covenant; Annunciation
Popis Na základě Listu Rímanům 1.20, Listu Hebrejcům 9-10 a dalších textů, křesťanští teologové, obzvláště ve dvanáctém století, obhajovali posvátné křesťanské umění existencí starozákonních reálií, jakými byly například pouštní svatostánek nebo jeruzalémský chrám. Obrazotvorci vytvářeli typologické obrazy na podporu křesťanského následovnictví a, zejména v návaznosti na ikonoklasmus (726-846) a gregoriánskou reformu, používali odkazy na židovská visibilia k validaci umění a k založení jeho anagogického potenciálu. Obzvláště Archa úmluvy, jako proto-relikviář, byla zmiňována k obhájení existence materiálních předmětů, které sloužili k uchování nevyslovitelného. Biblické posvátné vázy byly také užívány k uchovávání tajemství posvátné geometrie, čímž ve výsledku sloužily jako paradigmata lineární perspektivy. Archa úmluvy v rámci svatostánku/chrámu také sloužila jako apozitní figura Panny Marie, obzvláště u Zvěstování, kdy Duch svatý vstupuje do jejího těla v podobě světla, čímž nahrazuje stinné židovské věci a umožňuje existenci samotného umění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.