Voices of freedom? Franciscan singing in the Mongol empire

Autoři

VALTROVÁ Jana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V návaznosti na přístup propojených dějin se příspěvek zabývá otázkou funkce a role hudby ve středověkých euro-asijských kontaktech. Konkrétně se zabývá rolí františkánského zpěvu v procesu navazování vztahů se středověkými Mongoly. Pro obě strany, jak pro františkány, tak pro Mongoly, byla hudba podstatnou součástí jejich kultury, i když nesla různá poselství a byla provozována při různých příležitostech. Během františkánských misií k Mongolům ve 13. a 14. století zaznívaly na mongolských dvorech různé modlitby a hymny. Na rozdíl od diplomatické komunikace, která byla závislá na jazykových schopnostech tlumočníků a podřízená přísné autocenzuře mnichů, zpěv nabízel relativně bezpečnou platformu pro jejich vyjádření díky latinskému jazyku a rituálnímu kontextu žehnání. Příspěvek se zaměřuje na otázku týkající se toho, jakou roli mohly tyto chvalozpěvy a požehnání hrát v komunikaci mezi mnichy, Mongoly a dalšími přítomnými posluchači.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.