The Functions of the Historical Present in the Ancient Novel and its (Dis)Continuities in the Byzantine Romance

Název česky Funkce historického prézentu v antickém románu a (ne)kontinuita v jeho používání v byzantském románu
Autoři

DZURILLOVÁ Zuzana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek poukazuje na několik podobností a rozdílů mezi antickým románem a byzantským románem v užívání narativní techniky (HP), pokud jde o diskurzně-pragmatické funkce a kognitivní role. Konkrétně objasňuje různé změny v užití diegetického HP v sumárním vyprávění, mimetického HP v scénickém vyprávění a statického HP v pauze ve vyprávění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.