Autoři krojových vyobrazení z Čech, Moravy a Slezska v kompendiu „Kronprinzenwerk“

Autoři

KŘÍŽOVÁ Alena

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národopisný věstník
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.narodopisnaspolecnost.cz/images/Narodopisny_vestnik_2.2022.pdf
Klíčová slova Die österreichisch-ungarische Monarchie; Bohemia; Moravia; Silesia; folk costume; illustration
Popis Rozsáhlé kompendium Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild obsahuje dva svazky věnované Čechám (1894 a 1896) a jeden svazek, který se věnuje Moravě a Slezsku (1897). Kapitoly o lidové kultuře jsou doplněny množstvím obrázků, z nichž značná část zobrazuje obyvatele venkova oděné v tradičním oděvu. Informační hodnota ilustrací zobrazujících lidovou kulturu je však nižší než u jiných krojů z Čech, Moravy a Slezska a jako pramen pro etnologické bádání je omezená. Problematický je nevyvážený výběr ukázek z jednotlivých regionů. Velký důraz byl pochopitelně kladen na německou etnickou skupinu, ale i etnografické regiony obývané českým obyvatelstvem nejsou zastoupeny proporcionálně k zachovalosti tradiční kultury, takže výsledný vizuální vjem ani nemůže odpovídat realitě konce devatenáctého století. Čeští malíři byli osloveni, aby ilustrovali dva svazky o Čechách, ale svazek o Moravě a Slezsku byl ilustrován téměř výhradně umělci s vazbami na vídeňskou Akademii výtvarných umění, kde se nacházela studovali nebo vyučovali, a na císařský dvůr. Avšak nejen Vídeňané, ale i většina českých malířů neměla přímou zkušenost s lidovou kulturou v Čechách, na Moravě a Slezsku. Pracovali podle dodaných fotografií, jejichž dostupnost nakonec ovlivnila výběr ilustrací. Úspěšná úroveň obou kresebných i malířských předloh a jejich xylografického zpracování představovala pozitivní aspekt. A co je podstatné - srovnání s vysledovanými modelovými fotografiemi potvrzuje jejich v podstatě věrnou interpretaci. I přesto však etnolog nemůže podceňovat. Kritický vhled do dokumentární hodnoty ilustrací doprovázejících obdivuhodně monumentální dílo Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, nazvaného Kronprinzenwerk podle jeho iniciátora a částečně i spoluautora, korunního prince Rudolfa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.