"mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" Nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně

Logo poskytovatele
Autoři

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ Michaela

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula historiae artium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/node/72
Doi http://dx.doi.org/10.5817/OHA2022-1-2-7
Klíčová slova baroque ceiling painting; iconography; Josef Stern; Brno; institutions for noble Ladies; Karl Maximilian of Dietrichstein; Anna Constancie Miniati of Campoli née Žalkovská of Žalkovice
Popis Nástěnné malby v kapli vytvořil Josef Stern (1716–1775) v roce 1756. Aktuálně ukončená restaurátorská obnova maleb umožnila detailní analýzu jejich stylových aspektů a zároveň se stala podnětem k vyhledání a konkretizaci malířových inspiračních zdrojů. Rekonstrukce ikonografického programu maleb v kapli ukázala, že ideový program akcentuje čistotu a neposkvrněnost, jejíž nositelkou je Panna Marie, a tematizuje zejména Mariin ctnostný a bohabojný život. Tvůrcem ikonografického konceptu s výrazným didaktickým nábojem, zahrnující zcela unikátní podobu výjevu Zasnoubení Panny Marie, mohla být hypoteticky představená nadace svobodná paní Anna Constancie Miniati z Campoli, rozená Žalkovská ze Žalkovic. Hledání autora tohoto unikátního ikonografického konceptu otvírá do budoucna dosud málo poznanou otázku mecenátu žen v prostředí církve.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.