Měření maladaptivních rysů v pracovní psychologii: Předběžné výsledky psychometrické studie

Autoři

PROŠEK Tomáš LACKO David ALIZEY Jakub NOVOTNÁ Anežka

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova maladaptive traits reaction time, Thurstonian IRT
Popis Studium maladaptivních rysů má bohatou tradici v pracovní psychologii. Objektem zájmu jsou nejčastěji rysy temné triády či tetrády. V rámci tohoto příspvěvku prezentujeme předběžné psychometrické vlastnosti dotazníku CAT-PD založeného na bázi nucené volby, pomocí kterého lze měřit „temnou“ stránku osobnosti v širší perspektivě než u dosavadních metod. Psychometrická studie probíhá ve dvou fázích. První z nich se zúčastnilo 82 respondentů. Výsledkem této fáze bylo sestrojení zkrácené verze CAT-PD na formátu nucené volby. V rámci druhé fáze, která je zaměřená na ověření psychometrických vlastností zkoumaného dotazníku, jsme prozatím získali údaje od 72 respondentů. K modelování dat pocházejících z formátu nucené volby jsme využili Thurstonův D-difúzní IRT model (TDIRT), který vyžaduje údaje také o reakčním čase. Získáné odhady latnetních rysů pomocí TDIRT korelují s korespondujícími faktory měřenými PID5BF+M. Předběžné výsledky naznačují adekvátní konvergentní validitu CAT-PD. Nejenže byla nalezena uspokojivá korelace mezi korespondujícími faktory, ale byl zaznamenán i očekávaný vztah mezi malaadptivními rysy a jejich normativními variantami. Hlavním limitem je nedostatek respondentů k adekvátnímu a přesnému odhadu TDIRT modelu. Příspěvek se zaměřuje pouze na jeden aspekt validity. Dále ještě nebyly prozkoumány údaje o reliabilitě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.