Duchovní kultura období Velké Moravy. In JAGOŠOVÁ, Lucie a Pavol TIŠLIAR (eds.). Slované: život a smrt v raném středověku (materiály a statě)

Autoři

VAŇKOVÁ Tereza

Rok publikování 2023
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá proměnou duchovní kultury na území Velké Moravy v průběhu 9. století. Je popsáno, jak se změnilo vnímání pohanských tradic, rituálů a oslav s příchodem křesťanství a jeho přijetím jako hlavního náboženského proudu. Článek poukazuje na důležité vztahy mezi hmatatelnými archeologickými nálezy a písemnými prameny, které jsou k dispozici a jsou zpracovány dodnes. Do značné míry se článek zaměřuje na vývoj a vnímání každodenního života slovanského obyvatelstva pod vlivem křesťanství, díky němuž se proměnily nejdůležitější tradice a slavnosti a jejich podoba.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.