Anti-striptýz: Feministické tendence v akční tvorbě za železnou oponou.

Autoři

TEERINK TURZÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je představit akční tvorbou dvou významných umělkyň tvořících ve stejné době, nicméně vycházející z odlišných kulturních a politických kontextů tehdejších socialistických zemí Československa a Maďarska. Česká umělkyně Soňa Švecová pracovala převážně společně s významnou skupinou akčních a konceptuálních umělců tvořících pod jménem hnutí Aktual, v rámci jejichž 2. manifestace aktuálního umění z roku 1965 provedla plenérovou performance. Její hlavní náplní bylo pomalé svlékání umělkyně před zraky účastníků akce a obvykle bývá vykládána v rituální rovině. Ráda bych performance Švecové analyzovala jako akt zmocnění umělkyně tvořící v patriarchální společnosti a zároveň jako pokus o převrácení mocenské dynamiky v rámci tehdejšího uměleckého světa. S obdobnými principy přitom vědomě pracovala maďarská básnířka a performerka jugoslávského původu Katalin Ladik, která v roce 1968 šokovala tehdejší maďarskou uměleckou scénou recitováním vlastní poezie nahá. Z tohoto jednoduchého gesta se vyvinula série komplexních performancí se silnými feministickými podtóny zpracovávajících téma svlékání a nahoty a upozorňující na objektivizaci ženského těla. V Československu a Maďarsku v 60. a 70. letech přitom neprobíhá živá debata o otázkách genderu a pojem feminismus je spíše neznámý a v tehdejší době jednoznačně spojovaný se západním diskurzem. Ve svém příspěvku navrhuji vnímat tvorbu obou umělkyň z anachronistické, současnými feminismy poučené pozice a odhalovat tak mechanismy stojící za prosakováním genderových témat v umělecké tvorbě za socialismu, o němž do dnešní doby panuje představa jako společnosti feministického vakua.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.