Střední vrstvy a konskripce obyvatelstva. Sociální stratifikace konskripčních patentů z let 1777 a 1804

Autoři

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Jana Machačová - Jiří Matějček (edd.), Studie k sociálním dějinám, sv. 10
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Czech lands; social history; historical demography; history of law
Popis "Všeobecné sčítání duší" provedené v Rakousku poprvé v roce 1777 ukázalo nejen celkový počet obyvatelstva, nýbrž i jeho sociální stratifikaci. Účelové dělení mužské populace do skupin v obou konskripčních patentech (1777 a 1804) bylo diktováno vojenskou brannou povinností. Nechtěným "vedlejším produktem" účelové "kastace" bylo vyzdvižení těch, kteří byli pravými "tahouny" hospodářského vývoje státu. Významný podíl na "nepostradatelných", jež byli z vojenské branné povinnosti vyňati, tvořily právě střední vrstvy. Konskripční patenty ukazují nejen stoupající zájem státu na přílivu "čerstvých sil" do armády, ale také slabinu celého systému, ve kterém chudá, ale především zdravá část populace byla vyloučena z procesu zakládání rodin za cenu udržení nákladných vojenských ambicí státu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.