Analýza motivace žáků k učení

Autoři

STRÁNSKÁ Zdenka

Rok publikování 2004
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Disertační práce pojednává o některých teoretických a empirických aspektech psychologické analýzy motivace žáků k učení. V disertační práci prezentujeme výsledky výzkumu, jehož cílem bylo nejen přispět k hlubšímu poznání úrovně a struktury motivace žáků druhého stupně základních škol a studentů gymnázií k učení z jejich vlastního pohledu (tedy zjistit, jak žáci sami vnímají své pohnutky k učení), ale současně také ověřit a srovnat námi získané výsledky s výsledky dříve realizovaných výzkumů v této oblasti. Zjišťovali jsme, jaká je úroveň motivace žáků k učení v závislosti na jejich věku, pohlaví a vzdělání jejich rodičů. Dále jsme se zaměřili na analýzu struktury motivace (podíl afektivní, efektivní a kognitivní motivace) žáků k učení v závislosti na jejich věku a pohlaví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.