Appendix C Micropetrographic analysis

Název česky Appendix C Mikropetrografická analýza
Autoři

GREGEROVÁ Miroslava ŠKRDLA Petr HLOŽEK Martin

Rok publikování 2005
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem této monografie je publikace mladopaleolitického materiálu z Uherskohradišťska. Poslední souhrnný příspěvek, který zahrnoval soupis lokalit a nálezů ze studovaného regionu, předložil Vilém Hrubý již v roce 1951. Od té doby, až na drobné výjimky, stála tato oblast stranou zájmu badatelů. Předkládaná kniha shrnuje dosavadnípoznatky, předkládá jejich kritickou revizi, prezentuje nejnovější výsledky výzkumu a naznačuje, že i v případě dosud opomíjeného Uherskohradíšťska se jedná o perspektivní oblast pro další výzkum. Monografie je členěna do čtyř kapitol, které doplňují 3 příspěvky ("appendixy") dalších autorů a soupis překladů geografických jmen.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.