„Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt

Název česky „Darmstadte, město mých snů“. Mezinárodní recepce poválečného Darmstadtu jako Šangri-la hudebního modernismu.
Autoři

BEK Mikuláš MACEK Petr PANTŮČEK Viktor

Rok publikování 2006
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní hudebněvědné kolokvium soustředilo pozornost na problematiku recepce poválečné hudební moderny, která byla produkována z německého Darmstadtu. Pozornost se zaměřila na obecnější problematiku produkce a recepce hudby až do období tzv. studené války, na způsoby, jimiž se hudby chápe propaganda i její doboví oponenti, na mody, jimiž se tato situace promítá do institucionálního zázemí hudby, ovlivňuje produkci po stránce kompozičně technické, stylové i sémantické, zasahuje do struktury nabídky i poptávky v hudebním životě a mění způsoby, jimiž lidé vnímají hudbu. Konference byla otevřena vědeckým přístupům z nejrůznějších pozic a sledujícím nejrůznější paradigmata či žánry hudební vědy, od příspěvků analytických přes hudebně historické až po hudebně estetické či sociologické.