Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“

Autoři

FLÍDR Aleš

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference 61. Bulletin Moravské galerie v Brně
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova tympanum; sculpture; gothic; 13th century; Queen Constance
Popis Reliéf ze sbírek Moravské galerie byl nalezen v neznámé době v domě čp. 72 v Tišnově, roku 1928 byl ze soukromého držení získán do tehdejší obrazárny Moravského zemského muzea. V roce 1949 ho uvedl do odborné literatury Albert Kutal, který ho spojil s cisterciáckým klášterem Porta coeli v Předklášteří, časově zařadil okolo roku 1240 a ženská postavu v řeholním rouchu identifikoval jako zakladatelka kláštera, českou královnu Konstancii. Vzhledem k tomu, že tympanon nebyl nalezen v Předklášteří a ani nelze nikterak potvrdit, zda se v areálu kláštera někdy v minulosti nacházel, navrhuji pro tuto památku používat spíše přídomek „z Tišnova“ a její dataci vložit do širšího rámce 30. až 50. let 13. století. Přesná identifikace figury na tympanonu je velmi diskutabilní, její ztotožnění s řádovou sestrou či abatyší z františkánského prostředí je však nejvýše pravděpodobné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.