Zwiefacher Begriff der Metapher in Kants Ästhetik

Název česky Dvojí pojem metafory v Kantově estetice
Autoři

MÁCHA Jakub

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SATS - Northern European Journal of Philosophy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova metaphor;Kant;aesthetic idea;symbolic presentation;interacition theory;Black;Davidson
Popis V díle Immanuela Kanta se slovo "metafora" vyskytuje poskrovnu. To ale neznamená, že by existenci metafor ignoroval a neproblematizoval. V tomto příspěvku se chci pozastavit u dvou klíčových pojmů Kantovy estetiky, totiž estetické ideje (ästhetische Idee) a symbolického znázornění (symbolische Darstellung). Za oběma se skrývají struktury, jež lze chápat jako explikace fungování metafory. V Kantově estetice tak nalézáme dvě odlišné teorie metafory. V analytické filosofii jazyka minulého století se stala metafora předmětem mnoha studií a konkurenčních teorií. Mezi nimi nacházíme - pravdaže formulované ve zcela jiném pojmovém aparátu - i ony dvě teorie z Kritiky soudnosti. Přes mnohé shody se rozcházejí ve veledůležité otázce existence metaforického významu (metaphorical meaning). Max Black vystavěl své pojetí metafory na myšlence metaforického významu, Donald Davidson naproti tomu argumentoval, že tato idea nemůže fungování metafory nijak vysvětlit. Tento dodnes nerozhodnutý spor lze zpětně vystopovat i v Kantově estetice v podobě (dnes stejně tak aktuální) otázky, zda lze funkci estetických idejí redukovat na symbolické znázornění morálních rozumových idejí (Vernunftideen).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.