Towards Self-organizing Search Systems

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Samoorganizující se vyhledávací systémy
Autoři

BARTOŇ Stanislav DOHNAL Vlastislav SEDMIDUBSKÝ Jan ZEZULA Pavel

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Obrovské množství obrázků, videí nebo hudby produkované různými digitálními zařízeními se musí zpracovávat. Tyto typy dat ovšem vyžadují přístup pomocí podobnostního hledání, jelikož běžné textové se stává nepoužitelným. Je třeba vyvinout nové škálovatelné techniky, které budou schopné takové množství dat efektivně prohledávat. Ačkoli existuje spousta distribuovaných technik, jednou z nejvhodnějších se stávají samo-organizující se systémy. Tyto systémy se vyznačují především vysokou odolností vůči náhlým chybám. V této kapitole představíme obecný model pro návrh a implementaci samo-organizujícího se systému, který bude schopný vyhledávat v multimediálních datech. Použitelnost tohoto modelu je potom demonstrována na systému Metric Social Network, jehož vlastnosti jsou experimentálně ověřeny na kolekci 10ti milionů obrázků.
Související projekty: