Bát se vskutku netřeba aneb Fenomén Denemarková-Lébl

Autoři

DROZD David

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Lébl; Denemarková; režijní styl; mongrafie režiséra
Popis Analytická recenze knihy Radky Denemarková Smrt aneb Nebudeš se báti, ukazuje meze zvoleného přístupu k režisérské monografii.