Chorvatské osídlení jižní Moravy a jeho stopy ve vlastních jménech

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slavia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova minor place-names; personal names; South Moravia; Moravian Croatians
Popis Etnická mapa jižní Moravy (zejména okresu Mikulov a Břeclav) byla v 16. století ovlivněna chorvatskou kolonizací. Příspěvek se zabývá analýzou osobních a pomístních jmen, která souvisejí s tzv. Moravskými Chorvaty (Charváty). Propriální materiál byl získán z archivních zdrojů (z 16.-19. století) a ze soupisu pomístních jmen (který probíhal ve 20. století v Ústavu pro jazyk český AV ČR). Výzkum osobních jmen se zaměřuje zejména na tzv. patronymická příjmení (Andrešić, Filipović, Kulešić), na komolení jmen v pramenech (Kulleschitz/Kulloschitz, Pabitsch/Babitz) a na přejmenování osob (Filipovič /Filipovský, Vuk /Wolff). Těžiště výzkumu pomístních jmen leží v analýze názvů chorvatského původu (Sgonky, Murnica, Celina/Ciliny, Meje, Lučice, Dražica).
Související projekty: