Religionistika, náboženství a vzdělávání

Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Academic Study of Religions; Religions and Education
Popis Základní otázkou tématu "náboženství a výchova" je, zdali je tento vztah chápán buď jako náboženské vzdělávání, tj. náboženské formování (obrazně řečeno: mini-teologie), nebo jako vzdělávání o náboženstvích čili informace o náboženstvích (obrazně řečeno: mini-religionistika). Takto by se ve zkratce dala shrnout podstata problému před kterým české základní a střední školství stále stojí, problému, který dosud nebyl pořádně otevřen odborné a veřejné diskusi. Náboženské vzdělávání (náboženské formování) je obsaženo ve výukovém předmětu nazvaném Náboženská výchova a jedná se v něm o výuku a výchovu žáků a studentů směrem k náboženství, tj. edukačním cílem je formovat náboženskou víru. Zpravidla je tento předmět vyučován náboženskými profesionály a je dobrovolný (s výjimkou soukromých náboženských škol, kde může mít i jiný charakter). Informace o náboženstvích by měla být (kondicionál je na místě, neb se tak dosud neděje, alespoň ne v široké míře) ve výukovém předmětu nazvaném například Náboženství světa (v žádném případě by se neměl jmenovat Náboženská výchova, aby nedocházelo k jeho záměně s předchozím předmětem) a jedná se v něm o výuku a výchovu žáků a studentů o náboženstvích světa, tj. edukačním cílem je informovat o rozmanitých podobách náboženské víry, dějinách církví, geografii náboženství atp. Bez výjimky by měl být tento předmět vyučován nikoliv náboženskými profesionály, ale profesionály na náboženství a měl by mít podobný statut jako např. základy filozofie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.