Vyčerpávají aktuální entity všechny možné objekty?

Autoři

BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Organon F
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/browse_volume_all.php?journal=Organon%A0F&volume=IX&year=2002
Klíčová slova modal logic, possible worlds, individuals, flexible domains, Transparent Intensional Logic, proper names
Popis Tato esej předkládá srovnání modálních teorií s proměnlivým a konstantním univerzem individuí. Tzv. "nejjednodušší predikátová modální logika" představuje druhý zmíněný typ. Tato koncepce však má značně kontroverzní důsledky: skutečnost, že všechny objekty existují nutně, a skutečnost, že každém možnému objektu odpovídá některý aktuální. Kripkeho modely eliminují tyto nedostatky, neboť postulují možné světy s proměnlivým univerzem individuí. Zastánci TIL se vrací k teorii s konstantním univerzem a snaží se vysvětlit, co vede Kripkovy následovníky k přijetí proměnlivých domén, a odvysvětlit údajné problémy konstantního univerza. Tato práce si klade za cíl vyjasnit postoj proponentů TIL a ukázat, že jejich argumenty pro konstatní univerzum individuí nejsou zcela uspokojivé kvůli roli, jakou hrají v jejich koncepci vlastní jména.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.