Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy

Autoři

BARTOŇKOVÁ Daša RADOVÁ Irena

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vydání antických a raně středověkých pramenů k nejstarším dějinám našeho území (včetně Slovenska) obsahuje originální znění i české překlady. Při překladu pramenů byl zvolen ryze filologický přístup, aby byly texty přiblíženy v co nejvěrnější podobě i zájemcům neznalým klasické řečtiny či latiny. Jednotlivé prameny sahají od 4. stol. př. Kr. až do 8. stol. po Kr. (ve výjimečných případech). Vzhledem k výlučnosti některých pramenů poskytuje publikace čtenáři také důležité základní informace ke každému z nich; tak vznikly medailonky jednotlivých starověkých a raně středověkých autorů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.