Functional Literacy in People's Lives

Název česky Funkční gramotnost v životě člověka
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada OPLATKOVÁ Pavla

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of pedagogy / Pedagogický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova functional literacy; biographical interview technique; family life; life style; educational and occupational history; life strategy
Popis V článku jsou prezentovány výsledky kvalitativní studie na téma života člověka s nižší úrovní funkční gramotnosti. Data pocházejí z rozhovoru vedeného biografickou metodou s respondentkou, která svými charakteristikami odpovídá hypotetické osobě, jež by s vyšší mírou pravděpodobnosti mohla vykazovat znaky nižší funkční gramotnosti. Charakteristiky, jako je pohlaví, věk, vzdělání rodičů a vzdělání a pracovní historie této osoby jsou odvozeny z výsledků kvalitativního výzkumu funkční gramotnosti dospělých, který v České republice proběhl v roce 1998 pod názvem Mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých (IALS). Analýza kvalitativních dat se soustřeďuje zejména na tři oblasti života respondentky, a to její život v rodině, školní léta a práci a životní styl. Identifikuje životní strategie, které respondentka používala a používá při zvládání svého každodenního života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.