Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky

Autoři

SOLEIMAN POUR HASHEMI Michaela

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky Příspěvek znovu (po článku B. Zlámala, 1938, a M. Kopeckého, 1965) otevírá tematiku cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky (proslovené pro moravské krajany v souvislosti s cyrilometodějskými slavnostmi ve svatomichalském kostele ve Vídni). Za přínos textu nutno považovat fakt materiálového rozšíření (z 29 textů, citovaných Zlámalem a Kopeckým, na více než 7 desítek textů, hypoteticky na 74) s uvedením celkem 41 konkrétních textů nad tzv. Zlámalův seznam (většinou na základě Welzigova katalogu) a 8 dosud necitovaných textů (nad uvedený Welzigův katalog). V souvislosti s tematikou se autorka dále především zabývá vazbami intertextovými, tzv. historickými a pseudohistorickými motivy, barokním nacionalismem a barokním slavismem. Ukazuje také (se zřetelem k řádovému prostředí kazatelů i k jejich autorskému kontextu) další možné přístupy k bádání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.