Josef Mánes jako renesanční architekt. Neznámá kapitola ze stavebního vývoje zámku Krakovce

Autoři

FLÍDR Aleš

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Krakovec; manor; renaissance architecture; Josef Mánes
Popis Zámek Krakovec skrývá nejen výjimečnou výzdobu z období pozdní renesance, ale i zajímavou kapitolu z dějin poměrně novějších. Návštěva Josefa Mánesa v jeho zdech vnesla do pozdější literatury regionální i odborné názor, že jeho siluetu v minulosti zdobila i věž. Věž, jejíž podoba velmi přesně odpovídala architektuře na počátku 16. století, což souznělo se stavebním vývojem zámku. Řada indicií svědčila proti tomuto historickému doplnění, ale pouze podrobný rozbor stavebních plánů, archivní průzkum ikonografického materiálu, zamyšlení nad tehdejší Mánesovou tvorbou i dobovou módou ve šlechtickém stavitelství nám umožnily vyslovit konečný úsudek k této otázce. Občas není od věci pohlédnout i do literárních památek, kam lze zařadit výše uvedený dopis pro Augusta hraběte Sylva-Tarouccu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.