Emocionalita, expresivita a hodnocení - integrace v jazycích a jazykovědných koncepcích

Autoři

MIKULOVÁ Anna KRČMOVÁ Marie

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola pojednává o expresivitě, emocionalitě a hodnocení v jazyce, jak bylo na tuto problematiku nahlíženo v průběhu 20. stol. Zvláštní pozornost je v teoretické části věnována hodnotícím prostředkům v jazyce, jež jsou rozděleny na afekt, soud, gradaci a zapojení. V rozboru dokladů je rovněž věnována pozornost metaforice a ironii, jakož i používání cizojazyčných prvků.
Související projekty: