Test studijních předpokladů a jeho hodnocení uchazeči o studium na MU

Autoři

ŽOUDLÍK Jiří KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Od roku 2008 využívá Masarykova univerzita elektronický dotazník, který je určen zejména pro zjištění zpětné vazby k Testu studijních předpokladů (dále TSP) od uchazečů o studium, kteří test vykonali. Dotazník je uchazečům zpřístupněn prostřednictvím jejich e-přihlášky poté, co TSP proběhne a uchazečům je sdělen jejich výsledek. Dotazník kromě zpětné vazby k TSP dále zjišťuje, zda se uchazeči hlásí také na jinou vysokou školu, a pokud ano, na jakém místě v jejich preferenci je Masarykova univerzita a co ovlivňuje jejich volbu. Předkládaný poster stručně shrnuje výsledky získané pomocí tohoto dotazníku během tří let jeho používání. Uvádí například, jak je TSP uchazeči vnímán jako celek, jaké jeho části jsou uchazeči hodnoceny jako obtížnější nebo naopak snadnější, jak uchazeči hodnotí kvalitu zpracování testu apod. Dále prezentuje výsledky zjištěné při porovnání hodnocení TSP uchazeči v roce 2010 s jejich výsledkem v tomto testu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.