Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle

Autoři

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ Šárka LEŠTÁCHOVÁ Barbora

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace