Intergenerational Learning in the Family and Family Context

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Mezigenerační učení v rodině a rodinný kontext
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada KAMANOVÁ Lenka PEVNÁ Kateřina

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek navazuje na první, a sice kvantitativně orientovanou fázi našeho výzkumu, jejíž výsledky byly prezentovány na minulé konferenci ČAPV. Ve větších detailech a za pomoci nových metodologických postupů dále rozpracovává téma mezigeneračního učení v rodinách. Náš současný výzkum se orientuje na precizaci dosavadních výsledků a jejich další analýzu pomocí kvalitativní metodologie (její popis viz níže), která přináší hlubší pohled na daná témata. V první části se zaměřujeme na rozpracování teze týkající se“ proučící“ kultury rodiny, tedy vlivu rodinných charakteristik, jako je atmosféra v rodině, sdílení a komunikace v rodině na učení v rodině. Snažíme se odpovědět na otázku „za jakých podmínek probíhá mezigenerační učení v rodině“ a dospíváme ke čtyřem rodinným modelům. Ve druhé části příspěvku syntetizujeme dílčí témata, jako je obsah mezigeneračního učení v rodině, směr mezigeneračního učení v rodině, kdo v rodině učí koho z hlediska tří generací, jak je učení přijímáno z hlediska tří generací a jak učení v rodině probíhá, a to za pomoci konceptu rolí, které jednotliví členové rodiny zaujímají ve vzájemném učení. Z výsledků analýzy vyplynuly čtyři základní typy „rodinného edukátora“. A konečně třetí část příspěvku je věnována modelovým vztahům mezi členy rodiny v procesu mezigeneračního učení. Ve třígeneračních rodinách, jež jsou předmětem našeho zájmu, existují v zásadě dva typy generačních vazeb, a to mezi dětmi a rodiči a mezi vnoučaty a prarodiči. Od nich se odvíjejí také modelové vztahy v procesu učení v rodině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.