POLITICKÁ EKONOMIE ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY - INSTITUCE, REGULACE, SOCIÁLNÍ A POLITICKÝ KONTEXT

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

KRPEC Oldřich HODULÁK Vladan

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politická ekonomie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.830
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.830
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova models of trade with imperfect competition and scale economies; trade policy; national security; economic nationalism; industrial structure and structural change; political economy
Popis Stať si klade za úkol přispět do diskuze zahraniční obchodní politiky v rámci mezinárodní politické ekonomie. Zároveň jde o pokračování tradiční diskuze politiky volného obchodu a protekcionismu. V této souvislosti se dotkneme i problému zkoumání obchodní politiky jako národní politiky ekonomickou vědou a zamyslíme se nad užitečností širšího záběru politické ekonomie při její analýze. Cílem tohoto textu je především pokus o interpretaci obchodní politiky jako politiky národního státu. Stát je v tomto případě chápán jako instituce. Změna politiky v mezinárodní ekonomii často diskutovaného případu přechodu od protekce k volnému obchodu bude chápána jako změna konkrétního aspektu této instituce. Akcent bude položen na problém sociální podmíněnosti a zakotvenosti a politické regulativní funkce instituce. Posledním úkolem tohoto příspěvku bude úvaha nad pozicí obchodní politiky v kontextu dalších relevantních (průmyslových a strukturálních) politik. Domníváme se totiž, že bez nich nelze plně porozumět politickému diskurzu v oblasti obchodní politiky a její liberalizace v mezinárodním prostředí. Jedním z výstupů této úvahy by měla být alternativní interpretace ideových pozic jednotlivých aktérů a jejich skupin ve vztahu k mezinárodnímu obchodnímu režimu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.